Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D.

Jaroslav Bušek
Telefon: +420-606-237-911 +420-22435-2447
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/037734e6-920e-403e-bd27-7da3e7281ce6
Hlavní specializace: řízení systémů se zpožděním, identifikace systém
Sítě: https://orcid.org/0000-0002-4220-7291

Výuka:

Automatické řízení, Počítačová podpora studia, Počítačové modely, Matematické a simulační modely, Řízení systémů a procesů

Vzdělání:

2011 – 2015 doktorský studijní program Strojní inženýrství, studijní obor Technická kybernetika, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

2009 – 2011 magisterský studijní program Strojní inženýrství, studijní obor Přístrojová a řídicí technika, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

2005 – 2009 bakalářský studijní program Strojírenství, studijní obor Informační a automatizační technika, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Profesní životopis:

říjen 2016 – nyní: asistent VŠ, Ústav přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze – Fakulta strojní

leden 2016 – září 2016: strojní inženýr ve výzkumu a vývoji, Ústav přístrojové a řídicí techniky, ČVUT v Praze – Fakulta strojní

září 2013 – nyní: učitel odborných předmětů (vyučované předměty: Automatizace, Mechatronika, Řízení a regulace, Programování), od roku 2016 předseda předmětové komise pro elektrotechnické předměty