Ing. Matěj Kuře

Telefon: +420-775-185-965
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/4de3e313-1fa7-46a4-9a58-83ab3e1e681b
Hlavní specializace: Aktivní tlumení vibrací se zpožděnou zpětnou vazbou (zpožděný rezonátor)

Výuka:

Automatické řízení
Počítačová podpora studia

Profesní životopis:

https://www.linkedin.com/in/matejkure/

Výzkumné a profesní zájmy:
tlumení vibrací identifikace systémů návrh řízení
Publikační aktivity a účast na projektech:

GAČR 17-20943s Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru

LTAUSA17103 – Algoritmy řízení se zpožděním pro budoucí transportní bezpilotní prostředky

Powertrain cooling control design – spolupráce s Fakultou elektrotechnickou, Porsche Engineering a Porsche AG

SGS17/176/OHK2/3T/12 – Algoritmy a přístroje pro komplexní systémy distribuovaného charakteru
SGS20/159/OHK2/3T/12 – Modelování a řízení komplexních systémů