Ing. Lubomír Musálek

Telefon: +420-22435-2737
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/e5db208e-70b8-4bca-8d7f-2a855c97c457
Hlavní specializace: Elektromagnetická kompatibilita, Elektrotepelná technika, trakční systémy
Sítě: ORCID : 0000-0002-5252-7395

Výuka:

Úvod do elektrotechniky pro technology
Elektrické obvody a elektrotechnika
Elektrické stroje a pohony
Elektrické měření a diagnostika
Průmyslové komunikační systémy
Seminář Elektrické obvody a elektrotechnika
Seminář elektrické stroje a pohony

Výzkumné a profesní zájmy:
Sušení biomasy, lokomotivy
Publikační aktivity a účast na projektech:

Místopředseda ČKET