Ing. Matouš Cejnek, Ph.D.

Telefon: +420-22435-2041
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/824cb953-06cd-4ad6-9e83-267fe2bb9727
Hlavní specializace: Strojové učení, zpracování dat
Sítě: Github, Researchgate

Výuka:

Letní semestr 2020:
E375004 Python for Scientific Computations and Control (přednášky, cvičení)
2375004 Python pro vědecké výpočty a řízení (přednášky, cvičení)

Zímní semestr 2019:
2372041 Počítačová podpora studia (přednášky, cvičení)
E375004 Python for Scientific Computations and Control (přednášky, cvičení)

Letní semestr 2019:
E375004 Python for Scientific Computations and Control (přednášky, cvičení)
2375004 Python pro vědecké výpočty a řízení (přednášky, cvičení)

 

Vzdělání:

2014 — 2020 CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering \newline
Doctoral Study Programme: Mechanical Engineering, Control and Systems Engineering

2012 — 2014 CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
Master Study Programme: Mechanical Engineering, Instrumentation and Control Engineering
Master Thesis: Vytěžování informací z internetu a jejich interaktivní vizualizace

2008 — 2012 CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
Bachelor Study Programme: Mechanical Engineering, Information and Automation Technology
Bachelor Thesis: Model Kostela Stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Publikační aktivity a účast na projektech:

2018 — present: Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů (SGS18/177/OHK2/3T/12)

2018: Využití strojového vidění pro automatické odměřování pri stříhání válcovaných plechu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 205/0014475)

2017 — present: Centrum pokročilých leteckých technologií (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 019/0000826)

2017: Srovnání současných adaptivních metod detekce novosti v signálech (SGS17/070/OHK2/1T/12)

2017: Pracoviště automatizované kontroly výstupu vibračních kruhových zásobníků (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16 045/0008564)

2015 — 2017: Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II (SGS15/189/OHK2/3T/12)
2014: Web – ICT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS), Inovační voucher pro Prahu

2013 — 2015: Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech (SGS13/179/OHK2/3T/12)

2012 — 2014: Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů (SGS12/177/OHK2/3T/12)

Vedení výzkumných týmů:

2017: Srovnání současných adaptivních metod detekce novosti v signálech (SGS17/070/OHK2/1T/12)