Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D.

Telefon: +420-22435-2585
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/5670232f-c3b2-44aa-90ab-d0cbab0b5167
Hlavní specializace: vlnová optika, holografie, aplikovaná optika, optické přístroje (i zdravotnické)
Sítě: Researcher ID : B-5149–2015 ORCID : 0000-0002-4260-0907

Výuka:

Vlnová optika
Konstrukce optomechanických přístrojů
Měření a experiment
Aplikovaná koherentní optika

Profesní životopis:

1994 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor Přesná mechanika a optika), Fakulta strojní, ČVUT v Praze
2011-13, Optaglio, s.r.o., práce ve výzkumu a vývoji

Studijní pobyty:

1996 – Technická univerzita v Budapešti, Maďarsko

Výzkumné a profesní zájmy:
optické lékařské přístroje, návrhy optických přístrojů optické simulace (Zemax), optická měření (spektrální, interferometrická, s volnou optikou)
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
Vývojový nástroj pro predikci a ověřování bezpečnosti a odolnosti ručních palných zbraní při rázovém testování, grant TH02010652, 2017-2019
Implementace multifyzikálních numerických analýz do procesu vývoje optomechanických soustav, grant TH02010264, 2017-2019
Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů, grant GA14-19213S, 2014-2016.
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku, grant TAČR TA01010878, 2011-2014
Detekce axionů pomocí laserových experimentů, grant GAP203/11/1546, 2011-13
Vedené projekty:
Vývoj optického endoskopu, grant CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281, 2017-2020
Inovace předmětu Optická praktika, grant FRVŠ 217/F1, 2011

Školitel nebo školitel specialista:

ing. Petr Zvolánek – od 10/2019 (školitel specialista)
ing. David Kovanda – od 10/2018 (školitel specialista)