prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Telefon: +420-22435-2698
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/067ac231-b696-448b-aa2d-d913241e5817
Hlavní specializace: Elektrické pohony, výkonová elektronika, trakční systémy, mikroprocesorové řízení

Výuka:

Elektrické stroje a pohony
Elektrické obvody a elektronika
Regulované elektrické pohony
Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství

Profesní životopis:

1992 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor elektrotechniky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
Regulace elektromechanických systémů, výkonové měniče, elektromobilita
Publikační aktivity a účast na projektech:

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (1M6840770002)
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (TE01010020)
Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností, 2018 – 2020 , MPO TRIO FV30213

Hybridní diesel-elektrický pohon pro závěsné důlní lokomotivy, 2020 – 2023, TAČR TREND, FW01010484