Ing. Zdeněk Novák Ph.D.

Telefon: +420-22435-2567
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/53f29586-ef7a-45d6-98a7-abaf3fd6af2f
Hlavní specializace: mikroprocesorové systémy, řidicí systémy, elektrické pohony
Sítě: ORCID : 0000-0003-4714-7344

Výuka:

Vestavěné systémy
Mikropočítače a aplikace
Mikroelektronika
Průmyslové komunikační systémy

Výzkumné a profesní zájmy:
Řízení vysokorychlostních synchronních motorů s permenentními magnety (PMSM), řídicí elektronika
Publikační aktivity a účast na projektech:

2018–2021, Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace – řízení, výkonová elektronika (SGS18/176/OHK2/3T/12). Role: Bezsenzorové řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motory.
2015–2017, Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje (SGS15/190/OHK2/3T/12). Role: Bezsenzorové řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motory. Senzorika pro vyhodnocení polohy vysokorychlostního motoru a její implementace při návrhu vysokorychlostního motoru.
2015, Přístrojová podpora detekce slabých optických signálů (SGS15/061/OHK2/1T/12). Role: Řízení pohonu pro přesné polohování otočného stolu s měřením vyzařovací charakteristiky. Softwarová aplikace pro automatický záznam měření.
2014–2015, Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů. Průmyslový projekt pro STS Prachatice. Role: Návrh elektroinstalace zkušebního stroje, včetně senzoriky, měření a vývoje softwarové aplikace pro řízení stroje pomocí operátorského panelu pro použití v průmyslovém prostředí.
2012–2014, Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie (SGS12/178/OHK2/3T/12). Role: Optimalizace návrhu vysokorychlostního motoru pomocí metody konečných prvků pro elektromagnetické pole. Řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motor, včetně implementace, měření a návrhu pomocné elektroniky.