doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.

Telefon: +420-22435-2401
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/64f7bccb-3fd4-4266-8bdf-ba92b927c7a8
Hlavní specializace: číslicové řízení a zpracování signálu, mikroprocesorové systémy, senzorika
Sítě: ORCID: 0000-0002-2798-3858

Výuka:

Mikroelektronika
Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku
Elektrické obvody a elektronika

Činnost v organizacích:

člen mezinárodního výboru IMEKO TC 18 Measurement of Human Functions,

Profesní životopis:

1979 – 1983, katedra elektromagnetického pole, fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
1983 – 1997, odborný asistent, katedra elektrotechniky, fakulta strojní ČVUT v Praze,
1997 – 2001, odborný aistent Ústav přístrojové a řídicí techniky, fakulta strojní, ČVUT v Praze,
2001 – dosud, docent, Ústav přístrojové a řídicí techniky, fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
Aplikace mikropočítačů, zpracování signálu, měření fyzikálních veličin
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
Snímání rozložení tlaku na plosce chodidla pro diagnostiku v medicíně a biomechanice (1997-1998),
Metody přímé identifikace vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka, GAČR 106/00/1464,
Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství,
Biomedicínské inženýrství,
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice, MSM0000015 (1999–2004),
Biomateriál a kontaktní rozhraní – detekce a analýza napěťově deformačních stavů, GA106/03/0464, (2003-2005),
Výzkum, vývoj a optimalizace měřicích systémů a vyhodnocování nejistot měření při jejich použití v praxi, GD102/05/H032 (2005-2008),
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat, MSM 6840770015 (2005-2011),
Návrh a analýza senzoriky pro snímání povrchu pole, IGA ČZU (2013),
Vývoj nového měřicího systému PLANTOGRAF V16, IGA ČZU (2016),
Kapacitní sonda pro měření tloušťky ledu IGA ČZU (2019),
Vývoj separační technologie pro zpracování radioaktivního rmutu, CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010286,