Ing. Petr Zvolánek

Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/8af8b18c-9153-4f50-ad4b-e11f0c2180e1
Hlavní specializace: Optika, Mikroskopie, Lékařské přístroje

Výuka:

Technická měření

Profesní životopis:

2019 – současnost: Ph.D student, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
Nedestruktivní metody hodnocení viability Langerhansových ostrůvků, Oční endoskop