Dr. Goran Simeunović, Ph.D.

Telefon: +420-22435-2643
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/4a2ddfba-8490-4203-8ffb-d96e3afc9de6
Hlavní specializace: CFD modely, systémy se zpožděním, identifikace zpoždění, programování
Sítě: ORCID : 0000-0002-4484-3873

Výuka:

Počítačová podpora studia,
Automatické řízení
Neelektrické pohony,

Činnost v organizacích:

Člen ASME
Člen K12 – Heat and Mass transfer group – ASME
Člen organizačního výboru konference ASME’s Nuclear Engineering Conference
Člen organizačního výboru conference IMECE – ASME congress

Profesní životopis:

2006 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Výzkumné a profesní zájmy:
CFD modelování, programování (ROS a web programování) Návrhy elektronických obvodů, měření fyzikálních veličin
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
CAAT – Centrum pokročilých leteckých technologií (CAAT)
TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 – Vyhlídal, T. (2012-2019)
Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change. Projekt 7. rámcového programu EU.
SEAT (2006–2009), Smart tEchnologies for stress free Air Travel, Projekt 6. rámcového programu EU, výzkumný pracovník.
Centrum aplikované kybernetiky (2000–2011), Výzkumné centrum MŠMT 1M0567. Výzkumný pracovník