Ing. Josef Vlček CSc.

Telefon: +420-22435-2403
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/f72826fc-b5fd-4287-b54a-d666c322102c
Hlavní specializace: silnoproudá elektrotechnika, bezpečnost práce s el. zařízením

Výuka:

El. Obvody a elektronika
El. Stroje a pohony
Bezpečnost práce s el. zařízením

Výzkumné a profesní zájmy:
Senzorika, robotika