Ing. Stanislav Vrána, DiS., Ph. D.

Telefon: +420-22435-2769
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/cee3e369-cbdc-4c93-93b9-f175f859ae12
Hlavní specializace: řidicí systémy, PID regulátory, betmodelové seřizování regulátorů, vícesmyčková regulace
Sítě: ORCID : 0000-0003-3261-929X

Výuka:

Řízení systémů a procesů
Technická měření
Úvod do Matlabu

Činnost v organizacích:

Člen IFAC Technical Committee 9.4 Control Education

Vzdělání:

2012, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze , obor Technická kybernetika
(dizertační práce: Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru)
2005, Ing., Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Přístrojová a řídicí technika
1999, DiS., Vyšší odborná škola, Ledeč nad Sázavou, obor Ekonomika a management podniku
1996, Integrovaná střední škola strojnická, Ledeč nad Sázavou, obor Strojnictví

Profesní životopis:

2005 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Studijní pobyty:

2012 – Pavlodarská státní univerzita S. Torajgyrova (С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті; Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова), Kazachstán

Výzkumné a profesní zájmy:
Řídicí algoritmy a jejich implementace
Publikační aktivity a účast na projektech:

Podíl na řešení projektů:
SGS13/179/OHK2/3T/12 „Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech“, 2013- 2015
„Inovace laboratoří pro výuku skupiny předmětů „Prostředky automatického řízení“, 2014
TA02020836 „Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100kW kotle na zbytkovou biomasu“, 2012 – 2014
MSM6840770035 „Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky“, 2007 – 2013
GAČR 101/07/1667 „Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení“, 2007 – 2009
GAČR 101/04/1182 „Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů“, 2006

Vedené projekty:
SGS10/252/OHK2/3T/12 „Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení“, – 2010 – 2012
CTU0704212 „Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze“, 2007