Department of Instrumentation and Control Engineering

Hybridní diesel-elektrický pohon pro závěsné důlní lokomotivy

Období řešení projektu: 01.04.2020 - 31.03.2023
Kód projektu CEP: FW01010484
Link na CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FW01010484

Projektový tým ústavu:
Jan Chyský, Jaroslav Novák, Lubomír Musálek, Zdeněk Novák
Popis projektu:

Příjemce projektu Visbeto s.r.o., za FS se dále podílí
U12114 (elektrická výbava, řídicí systém a algoritmy řízení) a U12118 a U12112 (tepelné výpočty)