Department of Instrumentation and Control Engineering

Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů

Období řešení projektu: 2014-2016
Kód projektu CEP: GA14-19213S
Link na CEP: https://starfos.tacr.cz/en/project/GA14-19213S

Projektový tým ústavu:
doc. J. Hošek, ing. Š. Němcová, Ing. J. Čáp
Popis projektu:

Projekt BINGO (BTF IN-situ GOnimeteters) je společným projektem Fakulty elektrotechnické ČVUT – katedry počítačové grafiky a interakce vedený prof. Havranem, a Fakulty strojní ČVUT – odboru přesné mechaniky a optiky ústavu přístrojové a řídící techniky. Cílem je vyvinout zařízení a postupy k dosažení realistického vzhledu digitálně vytvořených 3D objektů, věrně simulace jejich povrchu na základě změřených dat na místě reálných povrchů. Pro toto měření jsme vyvinuli jedinečné zařízení – Lightdrum – mobilní přístroj pro akvizici BTF dat. Podrobnější informace na stránkách projektu https://dcgi.fel.cvut.cz/projects/lightdrum/cz/ grant č. GA14–19213S

Team

Ve spolupráci týmů z obou fakult vzniklo unikátní přenosné zařízení pro měření BTF reálných povrchů. Tento unikátní přenosný BTF měřící systém, vyvinutý na ČVUT, je první světově realizované zařízení, které umožňuje nastavit svoji polohu vůči pevnému vzorku v prostoru a tedy provádět terénní měření. Dva speciálně navržené stativy umožňují umístit přístroj vůči objektu s měřeným povrchem ve čtyřech různých základních polohách (na zemi, v malé výšce nad zemí, ve větší výšce nad zemí a na stropě). V současné době je systém dále vyvíjen aby měření bylo plně automatizováno pomocí umístění celého systému na samohybný rover s bezdrátovým ovládáním pohybu a měření. Výsledek projektu je mezinárodně patentovaný PORTABLE DEVICE FOR MEASURING THE GEOMETRY OF AN OBJECT AND ITS SPATIALLY VARYING SURFACE REFLECTANCE ON SITE, Evropský patent EP3548873A1, 2020, US 10,764,482 B2, 2020, DE 60 2017 011 794.3. a publikovaný v několika časopisech:

V. Havran, J. Hošek, Š. Němcová and J. Čáp, „Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging“, COMPUTER GRAPHICS forum, 2019 (38) 1, 592-609.

Vlastimil Havran, Jan Hošek, Šárka Němcova, Jiří Čáp, and Jiří Bittner, Lightdrum – Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site. Sensors 2017, 17(3), 423.