Department of Instrumentation and Control Engineering

Národní centrum kompetence 1 – Centrum elektronové a fotonové optiky

Období řešení projektu: 2019-2022
Kód projektu CEP: TN01000008
Link na CEP: https://starfos.tacr.cz/en/project/TN01000008?query_code=73eyaacgky2q

Projektový tým ústavu:
doc. Hošek, ing. Němcová, Ing. Čáp
Popis projektu:

Odbor přesné mechaniky a optiky je spolu s dalšími součástmi ČVUT, jako Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Ústavem výrobních strojů a zařízení, fakultou elektrotechnickou a fakultou stavební spoluřešitelem několika dílčích projektů v rámci centra elektronové a fotonové optiky, kde nejvýznamnějším partnerem námy realizovaného výzkumu je firma Meopta optika s.r.o. Na našem ústavu je konkrétně zabýváme realizací justáže jednotlivých optických členů a možností upnutí optických prvků bez indukce vnitřního pnutí.