Department of Instrumentation and Control Engineering

Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0

Období řešení projektu: 2021 - 2025
Kód projektu CEP: QK21010170
Link na CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21010170

Projektový tým ústavu:
Mgr. Ing. Jakub Jura Ph.D., Ing. Pavel Trnka, Ph.D., Ing. Matouš Cejnek, Ph.D.
Popis projektu:

Projekt přináší řešení nové koncepce ovocného sadu, se zaměřením na produkci kvalitních tržních jablek, s reálným využitím senzorové techniky, cílených zásahů, pokročilých metod automatizace, umělé inteligence a robotiky. Nahlíží na problematiku komplexně od výběru vhodných genotypů a odrůd tzv. sloupcovitých jabloní, po nový systém ukotvení stromů s výhledem na nástup robotiky. Cílem projektu je také vyvinout mechanizační prvek pro sklizeň plodů a představit možnosti pěstování ovoce s vyšší efektivitou při minimální potřebě lidské práce, která je jinak nedílnou součástí pěstování ovoce. S vývojem autonomních systémů a technologií monitoringu sadu výrazně zvýšíme efektivitu zásahů na úrovni jednotlivých stromů.
Projekt je řízen Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. a je realizován ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze / Technickou fakultou.