Department of Instrumentation and Control Engineering

Nové technologie vysoce přesného CNC obrábění a dokončování pro optomechanické sestavy

Období řešení projektu: 2019-2022
Kód projektu CEP: FV40133
Link na CEP: https://starfos.tacr.cz/en/project/FV40133

Projektový tým ústavu:
doc. Hošek, ing. Čáp, Ing. Němcová
Popis projektu:

Projekt řeší nové možnosti realizace optických prvků pro využití optických vláken a jejich svazků. Hlavním řešitelem je firma SQS Vláknová optika a.s. dále na řešení technologických částí projektu spolupracují kolegové z ústavu strojírenské technologie pod vedením dr. Pitrmuce. Pracovníci ústavu, konkrétně odboru přesné mechaniky a optiky konkrétně řeší numerické výpočty tvaru čoček osvětlovacích LED diod pro optimalizovaný přenos zářivého výkonu z LED čipu do apertury vlákna. Řeší se i simulace ztráty zářivého výkonu vlivem geometrických tolerancí lisovací formy optiky, například přesažení nebo odchylky tvaru formy.