Department of Instrumentation and Control Engineering

Přetrvávající problémy repetitivního řízení

Období řešení projektu: 2021 - 2023
Kód projektu CEP: GA21-07321S

Projektový tým ústavu:
T. Vyhlídal, C. Yuksel, M. Anderle
Popis projektu:

Projekt je zaměřen řešení základních problémů repetitivního řízení spojených se stabilitou uzavřené smyčky a kvalitou řízení. I když se repetitivní řízení úspěšně používá již více než čtyřicet let v projektech zaměřených na sledování reference a/nebo potlačení poruchy periodických signálů, všechny dosud publikované metodiky jsou založené na významných kompromisech souvisejících s přetrvávajícími problémy se stabilitou uzavřené smyčky. Důvodem je neutralita zpětnovazebního systému s generátorem periodického signálu, založeným na vhodně voleném dopravním zpoždění, který je součástí regulačného obvodu. Všechny existující metodiky návrhu repetitivních regulátorů jsou suboptimální: struktura generátoru je úmyslně porušena, aby se odstranila jeho neutralita, což však silně limituje kvalitu řízení. Cílem projektu je výzkum nových metodik návrhu řízení pro systémy se zpožděním, které by byly schopné specificky a exaktně řešit tuto situaci.

Projekt je řešen ve spolupráci s doc. M. Hromčíkem https://control.fel.cvut.cz/doc-ing-martin-hromcik-phd, který je řešitelem projektu, a jeho výzkumným týmem na Katedře řídicí techniky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Cíle projektu

  1. Výzkum možností a výhod distribuovaného zpoždění v souvislosti s repetitivním řízením.
  2. Výzkum metodik schopných explicitně pokrýt generátor periodického signálu s časovým zpožděním v rámci regulačního obvodu.
  3. Výzkum možností využití repetitivního řízení pro systémy se zpožděním.