Department of Instrumentation and Control Engineering

PROtection and Conservation of Heritage AirCRAFT (PROCRAFT)

Období řešení projektu: 2020-2023
Kód projektu CEP: 8F20012
Link na CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=8F20012

Projektový tým ústavu:
J. Fišer, G. Simeunovič, C. Oswald, M. Kuchař, J. Šolc, I. Oswaldová, T. Vyhlídal
Popis projektu:

Cílem projektu Procraft je vytvořit a vyvinout postupy a metodiku ochrany leteckých artefaktů (vraků) před jejich degradací. Převážně se jedná o ochranu před korozí kovů hliníku a železa, z kterých byla jak civilní tak vojenská letadla v meziválečném a válečném období 2. světové války vyrobena. Vedle kovových materiálů mají vyvíjené postupy také chránit letecké vraky před degradací dřevěných (např. kokpit) a pryžových (sedadla, silentbloky) materiálů. Mezinárodní konsorcium projektu Procraft sestává z pěti členů. Koordinátorem projektu je výzkumná laboratoř v oblasti památkové péče a restaurování z Francie (Arc’Antique, Nantes) a ostatními členy konsorcia jsou dvě prestižní univerzity z Itálie (University of Bologna a University of Ferrara), dále ČVUT, které je lídrem pracovního balíčku WP6, a nakonec výzkumné centrum v oboru materiálů a struktur z Francie (CEMES, Toulouse). V rámci WP6 se projektový tým na ČVUT zabývá neinvazivní preventivní ochranou leteckých vraků a jejich částí (motor, křídla, trup, kokpit apod.) jako artefaktů vystavených v leteckých muzeích nebo hangárech. K dosažení této ochrany jsou naplánovány následující aktivity

1.) Zmapování podmínek, za kterých jsou artefakty vystaveny, a to včetně dostupnosti, resp. nedostupnosti měření veličin mikroklimatu a kvality ovzduší. Dále jsou-li v muzeích, hangárech k dispozici zařízení nutná k provozování plnohodnotného HVAC (Heating Ventilation Air-Conditioning) systému, umožňujícího také efektivní čištění (filtraci) nasávaného vzduchu.

2.) Návrh projektu měření a regulace (MaR) pro Letecké muzeum Kbely, které je integrovanou součástí Vojenského historického ústavu Praha. Předlohou pro projekt MaR v hangáru s vystavenými leteckými artefakty je model vitríny s umístěnou částí letadla na podstavci s vestavěnou senzorikou a HVAC systémem na obr. 1.

3.) Návrh řízení mikroklimatu a kvality ovzduší v leteckých muzeích pro ochranu artefaktů, které jsou převážně ze slitin hliníku (dural). Především se jedná o ochranu leteckých artefaktů před korozí kovů hliníku a železa, ale i o ochranu před degradací dřeva a pryže. Doplňkovým výsledkem k návrhu řízení mikroklimatu a kvality ovzduší je metodika jak pro neinvazivní ochranu tak invazivní konzervaci hliníkových konstrukcí, založená na výsledcích experimentálního výzkumu v pracovních balíčcích WP3, WP4, WP5 a WP6.