Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj separační technologie pro zpracování radioaktivního rmutu

Období řešení projektu: 2017-2021
Kód projektu CEP: EG16_084/0010286 MPO/EG
Link na CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG16_084%2F0010286

Projektový tým ústavu:
Jan Chyský, Stanislava Papežová, Josef Vlček
Popis projektu:

Vývoj elektronické vyhodnocovací jednotky pro kontinuální detekci radioaktivního materiálu v zpracovávaném odpadu,
řešení pohonu vybíracího mechNIZMU PRO RADIOAKTIVNÍ RMUT
Ve spolupráci s U12118, který vyvíjí jednotku pro separaci radioaktivního materiálu