Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj optického endoskopu

Období řešení projektu: 2017-2021
Kód projektu CEP: EG16_084/0010281
Link na CEP: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EG16_084%2F0010281

Projektový tým ústavu:
Šárka Němcová, Jiří Čáp, Josef Zicha, Jan Hošek
Popis projektu:

Endoskop pro nitrroční operace, umožňující pohled do jinak nepřístupných částí oka. Varianty: přímý pohled, úhlový pohled. Sloučené optické cesty pro zobrazovací, osvětlovací a laserovou část. Hlavní příjemnce je firma Stavus, a s., vedoucí Ing. Josef Šmejkal

3 funkční prototypy endoskopu; článek v Pražské technice