Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘE TECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Laboratoř technických měření

Výuka předmětu Technická měření probíhá v několika laboratořích. Skupiny studentů během semestru pracují na různých experimentech se senzory. Jedná se o senzory neelektrických fyzikálních veličin. Cílem je ukázat, jak takový senzor použít, jak ho nainstalovat a jak vyhodnotit signál a výsledky měření. Pozornost je zaměřena na hlavní neelektrické veličiny jako jsou teplota, síla, krouticí moment, poloha.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

Umístění laboratoře

Kontakt