Department of Instrumentation and Control Engineering

Řízení aktivního magnetického ložiska

Projekt:

Studentská grantová soutěž (SGS), projekt „Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace – řízení, výkonová elektronika

Řešitel:

doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

Kdo se může zapojit:

studenti magisterských a doktorských programů (podmínky SGS neumožňují zapojit bakaláře)

Aktivity

  • matematické modelování řídicího systému (Matlab / Simulink), identifikace parametrů podle skutečného zařízení
  • programování řídicího algoritmu (LabView)
  • provádění a vyhodnocení experimentů

Stipendium

  • mag. studenti max. 60 tis. Kč / rok
  • Ph.D. studenti max. 90 tis. Kč rok