Novák Zdeněk - Základní stránka

Hlavní specializace: 
Řízení vysokorychlostních synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM), optimalizace návrhu vysokorychlostního PMSM, implementace řídicích algoritmů v prostředí LabVIEW
Telefon: 
+420 224 352 567
Místnost: 
B1-318
Funkce: 
  • Odborný asistent

Účast na projektech

  • 2018–2021, Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové aplikace – řízení, výkonová elektronika (SGS18/176/OHK2/3T/12). Role: Bezsenzorové řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motory.
  • 2015–2017, Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se zaměřením na vysokorychlostní stroje (SGS15/190/OHK2/3T/12). Role: Bezsenzorové řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motory. Senzorika pro vyhodnocení polohy vysokorychlostního motoru a její implementace při návrhu vysokorychlostního motoru.
  • 2015, Přístrojová podpora detekce slabých optických signálů (SGS15/061/OHK2/1T/12). Role: Řízení pohonu pro přesné polohování otočného stolu s měřením vyzařovací charakteristiky. Softwarová aplikace pro automatický záznam měření.
  • 2014–2015, Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů. Průmyslový projekt pro STS Prachatice. Role: Návrh elektroinstalace zkušebního stroje, včetně senzoriky, měření a vývoje softwarové aplikace pro řízení stroje pomocí operátorského panelu pro použití v průmyslovém prostředí.
  • 2012–2014, Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních metod se zaměřením na netradiční zdroj energie (SGS12/178/OHK2/3T/12). Role: Optimalizace návrhu vysokorychlostního motoru pomocí metody konečných prvků pro elektromagnetické pole. Řídicí algoritmy pro vysokorychlostní motor, včetně implementace, měření a návrhu pomocné elektroniky.

Výuka

  • Mikroelektronika
  • Prostředky automatického řízení
  • Technická měření
  • Elektrické stroje a pohony