Závěrečné práce

Vyberte jednu z možností:

Nabídka závěrečných prací

Obhájené práce (od roku 2013)


Šablona práce
Jen pro inspiraci: šablona pro Latex, vytvořená jedním z našich studentů (jeden z možných vzhledů bakalářské práce, závazný vzor neexistuje).

Leták k závěrečné práci
Prosíme studenty, aby po odevdání závěrečné práce vyplnili leták ke své závěrečné práci a zaslali emailem Doc. M. Novákovi. Odevzdání pouze v Latex