Fišer Jaromír - Základní stránka

Hlavní specializace: 
modelování a řízení systémů se zpožděním, monitorování a řízení průmyslových procesů
Telefon: 
+420 224 353 953
Místnost: 
A1-305a
Funkce: 

odborný asistent
tajemník Ústavu přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní ČVUT v Praze
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odborná praxe:

 • 2002 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • 2017 – dosud, strojní inženýr ve výzkumu Centra leteckého a kosmického výzkumu, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • 2016 – dosud, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze
 • 2000 – 2011, kmenový pracovník Centra aplikované kybernetiky, ČVUT v Praze

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výuka:

 • Process Control (Magisterský obor: Automatizace a průmyslová informatika, Studijní program: Automatizační a přístrojová technika, Master of Automotive Engineering) – vedení přednášek a cvičení
 • Automatic Control (Bakalářský obor: Inženýrská a automatizační technika, Studijní program: Strojírenství, Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení přednášek a cvičení
 • Advanced Automatic Control (Bakalářský obor: Inženýrská a automatizační technika, Studijní program: Strojírenství, Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení přednášek a cvičení
 • Signals and Systems (Bakalářský obor: s oborem i bez oboru, Studijní program: Strojírenství, Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení přednášek a cvičení
 • Automatické řízení (Bakalářský obor: s oborem i bez oboru, Studijní program: Strojírenství, Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení cvičení
 • Počítačová podpora studia (Bakalářský obor: s oborem i bez oboru, Studijní program: Strojírenství, Teoretické základy strojního inženýrství) – vedení cvičení

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projekty:

 • Projekt OP VVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826, Centrum pokročilých leteckých technologií (2017-2022). Projekt EU a MŠMT –– vybraný spolupracovník
 • Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence TN01000024, NCK KUI (2019-2020), dílčí projekt 1. Složité systémy pro rozvrhování, plánování a řízení. Podpořeno Technologickou agenturou ČR –– jmenovaný spolupracovník
 • GAČR 17–20943S (2017–2019), Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založené na metodě zpožděného rezonátoru. Projekt Grantové agentury ČR –– jmenovaný spolupracovník
 • Projekt programu Centra kompetence TE01020197 „Centrum aplikované kybernetiky 3“ (2012–2019). Podpořeno Technologickou agenturou ČR –– spoluřešitel balíčku WP11 a koordinátor prac. balíčků WP12, WP13, WP14

Ukončené projekty:

 • Centrum aplikované kybernetiky (2000–2011), Výzkumné centrum MŠMT 1M0567 –– výzkumný pracovník
 • Climate for Culture (2009–2014), Damage risk assessment, economic impact and mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in the times of climate change, projekt 7. rámcového programu EU – spoluřešitel na ČVUT.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizační a editační činnost:

 • Spoluorganizátor a člen národního programového výboru 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems, červen 7 – 9, 2010, Praha
 • Člen redakční rady časopisu Kybernetika
 • Recenzent v několika mezinárodních časopisech oboru (např. Automatica, IEEE Transactions on Aut. Cont., IEEE Transactions on Ind. Elect., IEEE Transactions on Ind. Inf., Int. Journal of Control, IET Control Theory App., Int. Journal Adapt. Control Sig. Proc.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Publikační činnost:

Publikace na Web of Science
Kompletní seznam publikací zde

Vybrané publikace

 • Zítek P. – Fišer J.: A Universal Map of Three Dominant Pole Assignment for PID Controller Tuning, International Journal of Control, 2018, 1–8. doi: 10.1080/00207179.2018.1554267 (published on-line)
 • Zítek P. – Fišer J. – Vyhlídal T.: Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop. International Journal of Control, 2019, 92(2), 329–338.
 • Fišer J. – Zítek P. – Skopec P. – Knobloch J. – Vyhlídal T., Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling, ISA Transactions, 68 (2017), 381-401. doi: 10.1016/j.isatra.2017.02.004
 • Zítek, P. – Vyhlídal, T. – Fišer, J. – Tornari, V. – Bernikola, E. – Tsigarida, N.: Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings. Building and Environment, 2015, Vol. 94, Part 1, 218-230.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops. Journal of Process Control, 2013, vol. 23, no. 8, 1063-1074.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop. In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications, Eds. T. Vyhlídal, J-F. Lafay, R. Sipahi, Book series: Advances in Delays and Dynamics, Vol. 1, New York: Springer, 2014, 57-70.
 • Fišer, J. – Zítek, P. – Vyhlídal, T.: Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay. IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol. 48, No. 12, 446-451.
 • Zítek, P. – Fišer, J. – Vyhlídal, T.: Dominant three pole placement in PID control loop with delay. In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013), 23-26 June 2013, Istanbul. New York: IEEE Control System Society