Ing. Alžběta Hornychová

Main Specialization: Releová zpětnovazební identifikace
Networks:

Research and professional interests:
Programmable controllers