Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Main Specialization: Strojové učení, Datová analýza, Automatické řízení
Networks: