Ústav přístrojové a řídicí techniky

Oborový projekt I. (2372121)

Garant: ...
Anotace: https://kos.fs.cvut.cz/synopsis/course/2372121
Moodle: ...

Informace

  • Oborový projekt I. si studenti mohou zapsat jako přípravu na bakalářskou práci. Zvolené téma vypracovávají po dobu jednoho semestru, na jehož závěr zpracují krátkou zprávu o současném stavu zvolené problematiky. Pokud se jim téma zalíbí, mohou v tématu pokračovat v dalším semestru a dopracovat ho do podoby bakalářské práce. Pokud by však jako téma bakalářské práce řešili raději něco jiného, mohou téma opustit a věnovat se tématu novému.

Ukázky zadání oborového projektu

Ukázka hotových oborových projektů