Ústav přístrojové a řídicí techniky

ŘÍZENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SYNCHRONNÍCH STROJŮ S PERMANENTNÍMI MAGNETY