Department of Instrumentation and Control Engineering

Podílíme se na projektu špičkového výzkumu ROBOPROX

Ústav přístrojové a řídicí techniky se významně podílí na řešení projektu špičkového výzkumu ROBOPROX, který se zaměřuje na průlomový výzkum a vývoj v oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby využitím flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce s lidmi, řízení a optimalizace výrobních procesů a výpočetních metod pro výrobu a materiálové inženýrství.

Více informací https://www.fs.cvut.cz/aktuality/2533-212/podilime-se-na-projektu-spickoveho-vyzkumu-roboprox/