Department of Instrumentation and Control Engineering

18. ročník mezinárodní soutěže pro studenty STOČ 2013 Zlín

STOČ 2013 Zlín

Beneš Peter Mark – oceněn 1.místem v sekci S4
Softwarová aplikace pro adaptivní identifikaci a nastavení regulátoru
Software Application for Adaptive Identification and Controller Tuning
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)

This paper introduces a new software for adaptive identification and controller tuning, with the use of higher-order neural units and gradient descent based techniques(including back- propagation through time). The software allows the user to load real process data offline and to identify the plant or control loop as a whole. Furthermore the software experimentally investigates potentials for optimisation of the control loop response, via a non-linear adaptive state-feedback controller. The software is aimed as a quick tool for students, scholars and practitioners who wish to check potentials for optimisation of their control loop (utilising available process data and non-linear controller).

Project website +SW demo: SGS12/177/OHK2/3T/12 .>

Cejnek Matouš – oceněn 2.místem v sekci S1
Nový přístup k detekci neočekávaných hodnot v biosignálech
New Approach to Novelty Detection in Biological Time Series
Vedoucí práce: Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. (12110)

Práce navazuje na původní vývoj adaptivní metodiky vyhodnocování komplexních dynamických systémů, zavedené na Ústavu přístrojové a řídící techniky, ČVUT FS. Oproti známým metodám zde rozvíjený přístup je založen na okamžitém vyhodnocování každé nově naměřené hodnoty vzhledem ke konzistenci s dočasnou dynamikou systému a bez nutnosti použití historie signálu. V porovnání s původní vyvíjenou metodikou Adaptivního grafu je zde představovaná metoda zjednoduššená a využivá vyhodnocení okamžité chyby predikce spolu s informací o chování systému, která je ukládána v adaptovatelných parametrech kognitivního prediktivního modelu. Potenciál této metody je demonstrován na reálném signálu EKG