prof. Ing. Josef Zicha, CSc.

Telefon: +420-22435-2701
Usermap: https://usermap.cvut.cz/profile/23828c13-ea70-46f2-a2e5-87e6e8ac1560
Hlavní specializace: přesná mechanika a optika

Výuka:

dějiny poznávání vesmíru

Činnost v organizacích:

• Astronomický ústav ČSAV v Ondřejově (1961 – 1988) vedoucí inženýr Perkova 2m dalekohledu, vědecký pracovník (od r. 1980)
•Národní podnik Oční Optika (1988 – 1990) vedoucí výzkumu
•vysokoškolský učitel, výzkumný a vývojový pracovník

Studijní pobyty:

Carl Zeiss Jena, Rijks University Utrecht, TU Delf
– se zahraničím – CERN Ženeva, PSI Villingen, SUJV Dubna, MPIK Heidelberg,
– v tuzemsku – COMPAS Turnov, ENKI Třeboň, FSv ČVUT v Praze, ÚOCHB AV ČR

Výzkumné a profesní zájmy:
vývoj, konstrukce a realizace optických a mechanickýc přístrojů, mechatronika
Publikační aktivity a účast na projektech:

• Mikrofotometr a komparátor pro vyhodnocování stelárních spektrogramů AsÚ ČSAV Ondřejov
• Univerzální mikrofotometr AsÚ ČSAV Ondřejov
• Spektrosenzitometr s absolutní kalibrací AsÚ ČSAV Ondřejov
• Termostat pro hypersenzibilaci fotomateriálu v H2 , N2 a vzduchu AsÚ ČSAV Ondřejov
• Experimentální altazimutální montáž pro kalibraci IR a mikrovlnných detektorů FzÚ ONT ČSAV Řež
• Pojízdná měřicí plošina pro IR diagnostiku kulturních plodin FzÚ ONT ČSAV Řež
• IR objektiv s dvojí ohniskovou vzdáleností Vojenský výzkum
• Nosná stěna částicového detektoru PSI Villingen
• Metrologie zrcadel pro detektory RICH COMPASS CERN
• Rotační skener a spektrometr pro studium spekter nízkoteplotního plasmatu MFF UK Praha
• Mechatronický prototyp HexaSphere FS ČVUT v Praze
• Přístroj pro měření absolutní vlhkosti vzduchu ENKI Třeboň
• Servomechanizmus pro pohon rámů s optickými rastry ENKI Třeboň
• Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů ENKI Třeboň
• Lanovka pro termografickou kameru ENKI Třeboň
• Kardanův závěs pro instalaci laserového skeneru na vzducholoď FSv ČVUT v Praze
• Metrologický Kardanův kloub FS ČVUT v Praze
• Elektromagnetický kulový kloub s minimalizovaným magnetickým odporem FS ČVUT v Praze
• Transportabilní měřicí stanice ENKI Třeboň
• Zařízení pro fototropní pěstování řas Mikrobiologický Ústav AV ČR Třeboň
• Přístroj pro měření elektrické vodivosti vazeb v krystalech Au žádost o grant, koordinátor UOCHB AV ČR Praha
• Mechatronické zařízení pro řízenou léčbu růstových vad dlouhých kostí u dětí žádost o grant, koordinátor BMD a.s. Teplice
• Optická sonda pro identifikaci vad uvnitř oka žádost o grant
Velké projekty:
• první modernizace Perkova 2m dalekohledu
• specifikace dvou mikrofotometrů
• podíl na 6 tuzemských a 3 zahraničních grantech
• CERN – COMPASS od r. 1977, CERN – OSQUAR od r. 2007

Školitel nebo školitel specialista:

1) Šmíd, Marek: „Vývoj aparatury laserového interferometrického komparátoru pro komplexní metrologickou verifikaci laserových interferometrů“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 1998, téma ze spolupráce s Českým metrologickým institutem Praha.
2) Němcová, Šárka: „Spektrometr s vysokou rozlišovací schopností“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2005, téma ze spolupráce s Matematicko – fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
3) Král, Miroslav: „Feasibility Study of an Experiment to Measure Vacuum Magnetic Befrigence“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2007, téma a zpracování z dlouhodobé stáže v CERN.
4) Laub, Martin: „Developmnet of opto-mechanical tools and procedures for the new generation of RICH – Detectors at CERN“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2008, téma a zpracování z dlouhodobé stáže v CERN.
5) Dvořáková, Pavla: „Dvoupulzní elektronická korelační interferometrie pro analýzu vektorů posunutí bodů rázově zatížených pevných těles“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2009, téma ze spolupráce s Ústavu termomechaniky AV ČR.
6) Snopek, David: „Vývoj senzoru tvaru vlnoplochy pro kontrolu ultratenkých zrcadel“.Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2009, téma ze spolupráce s firmou COMPAS Turnov.
7) Maršík, Jiří: Konstrukce a optimalizace zařízení pro rentgenovou metrologii“. Obhájeno na FS ČVUT v Praze 2011, téma a zpracování podle zadání zaměstnavatele – firma Rigaku Praha.
8) Macúchová, Karolina.: „Přístrojová podpora experimentálního výzkumu existence axionu“ obhájeno na FS ČVUT v Praze 2016, téma ze spolupráce s CERN.
9) Mašek Jakub.: „Metoda magnetického abrazivního finišování rotačně symetrických ploch pro výrobu rentgenové optiky“ Obhájeno 21.11.2017