Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Laboratoř automatického řízení

Laboratoř automatického řízení je primárně určena studentům základního kurzu Automatické řízení. Seznámí se zde s principy zpětnovazebního řízení – prakticky si vyzkouší, jak určit dynamické vlastnosti reálného zařízení a jak potom správně seřídit univerzální PID regulátor k jeho ovládání. Mezi tyto úlohy patří např. řízení polohy levitujícího míčku nebo řízení rychlosti otáčení stejnosměrného motoru. Studenti si v laboratoři automatizace rovněž vyzkouší na reálných příkladech řešení jednoduchých i trochu složitějších úloh logického řízení prostřednictvím programovatelného automatu PLC. Mohou například ovládat železniční závory, řídit pohyb objektů na manipulační lince, udržovat výšku hladiny v nádrži atd.
Laboratoř také slouží studentům naší specializace, kteří si v rámci předmětu Identifikace systémů prakticky ověřují výhody a nevýhody různých způsobů modelování reálných dynamických systémů.
Pro studenty druhého ročníku bakalářského studia probíhá v Laboratoři automatizace také povinně volitelný předmět Úvod do řízení robotů, ve kterém se studenti zábavnou formou  (výuka je koncipována jako soutěž konstruktérských týmů) seznámí s úskalími návrhu a realizace autonomního mobilního robota jak po stránce konstrukční, tak programátorské.
S vybranými laboratorními úlohami se můžete seznámit v naší virtuální laboratoři automatického řízení.
Kromě pravidelné výuky jsou v Laboratoři automatizace průběžně realizovány studentské (BP, DP) a vědecké projekty v rámci postgraduálního studia.

Vybavení laboratoře

Logické řízení

Zadání:
http://vlab.fs.cvut.cz/navody/files/otocnystul.pdf

Popis úlohy
Řízení úlohy obstarává programovatelný automat Tecomat TC602. Výstupy automatu ovládají motory otočného stolu MO a dvou pásových dopravníků M5DPR a M4DPR. Na vstupy jsou přivedeny signály z optických snímačů C5DPR a C4DPR k detekci válečku na příslušném dopravníku a z optického snímače CO1 k detekci válečku na pozici na otočném stole.

Spojité řízení (frekvenční charakteristiky)

Spojité řízení (regulace)

Hlavní vyučované předměty

  • Automatické řízení (2371047)
  • Zpracování signálů a identifikace soustav (2371096)
  • Úvod do řízení robotů (2373040)
  • Inženýrská psychologie (2372050)

Umístění laboratoře

T4:C1-111

Kontakt

Ing. Pavel Trnka, Ph.D.