Department of Instrumentation and Control Engineering

LABORATOŘ ELEKTRICKÝCH POHONŮ

Laboratoř elektrických pohonů

V halové laboratoři je soustředěna pozornost na práci s elektrickými stroji větších výkonů, které se nedají provozovat v laboratořích základů elektrotechniky. Jedná se o stroje s výkony řádově desítky kW. K dispozici je několik dynamometrů s otáčkovými rozsahy do 8000 ot./min, výkonově do 85 kW. Laboratořemi projdou všichni studenti bakalářského studia v předmětu Elektrické stroje a pohony (zhruba 350 studentů za rok). Během měření si studenti odzkoušení měření otáček, momentů a elektrických vlastností větších strojů, které se používají např. pro trakční aplikace, pohony jeřábů, jako serva atd. V laboratoři jsou osazeny všechny tři běžné typy motorů (stejnosměrný, asynchronní, synchronní). Pro specializované předměty v rámci oborového studia se pak používají i další stroje, např. reluktanční a synchronní stroj s permanentními magnety. Smyslem je umožnit studentům si osahat větší stroje. V laboratořích také v rámci projektů a výzkumu pro průmysl probíhají na těchto strojích specializované měření. Některé dynamometry jsou osazeny systémem pro automatický sběr měřených hodnot, je tedy možná automatizace experimentu.

Vybavení laboratoře

Hlavní vyučované předměty

  • Elektrické stroje a pohony (2141505) a některé další specializované malé předměty

Umístění laboratoře

T4:H2-57

Kontakt

Ing. Josef Vlček, CSc.

360° video z laboratoře