Department of Instrumentation and Control Engineering

Vývoj a validace algoritmů řízení vysokorychlostního elektrického stroje

CÍLE PROJEKTU

  1. Vývoj a ověření metodiky řízení vysokorychlostního elektrického stroje pro pokročilé přeplňovací technologie v automobilovém průmyslu. Vysokorychlostní elektrický stroj bude sloužit pro pohon kompresoru pro přeplňování. Základní parametry vyvíjeného zařízení lze očekávat následující 70 000 [min-1] a příkon 4 [kW].
  2. Zprovoznění testovacího pracoviště pro měření vlastností vysokorychlostních strojů.
  3. Aplikace výkonové elektroniky na bázi GaN prvků

IDENTIFIKACE

TAČR TH03010406 společně s firmou Garret Motion

ŘEŠITEL

doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

OBDOBÍ ŘEŠENÍ: 1/2018 – 6/2020

UKÁZKA

Střídač s GaN tranzistory
Střídač s GaN tranzistory