Department of Instrumentation and Control Engineering

Výzkum a vývoj trakčního systému elektrobusu s vyšší účinností

STRUČNĚ O PROJEKTU

Vývoj akumulátorového elektrobusu včetně jeho pohonného řetězce a systému řízení ve spojení s vhodně volenou bateriovou sestavou. Vývoj je orientovan na uplatnění komponent pohonného řetezce s vyššími účinnostmi, vyšší spolehlivostí, menšími zástavbovými rozměry, lepšími trakční vlastnostmi a se zvyšenným dojezdem elektrobusu. Jde také o vývoj synchronního motoru s permanentními magnety jako nové pohonné jednotky elektrického busu.

ČVUT FS řeší:

  • Hodnocení koncepce a výběr optimalizované pohonné jednotky, simulační výpočty
  • Výpočtová podpora při konstrukci pohonné jednotky
  • Laboratorní testování pohonné jednotky ve VTP Roztoky
  • Spolupráce při úpravách optimalizované pohonné jednotky, parametrizace simulačních modelů
  • Spolupráce při vývoji řídicího SW
  • Spolupráce při návrhu a testování bateriové části, parametrizace modelů bateriové části
  • Spolupráce při testování vozidla

IDENTIFIKACE

MPO FV30213  společně s firmami SOR Libchavy a Rail Electronics

ŘEŠITEL za ČVUT

doc. Ing. Martin Novák Ph.D.

OBDOBÍ ŘEŠENÍ: 1/2018 – 12/2020

UKÁZKA