Rozpis komisí a rozvrh SZZ

V přiloženém souboru je složení komisí a rozvrh obhajob a SZZ na U12110 v červnu 2017.
V případě nutnosti může v harmonogramu dojít k drobným změnám.
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
vedoucí U12110

Autor: 
chyskjan
Příloha: