Státní závěrečné zkoušky

Studium na vysokých školách v ČR je v souladu s akreditací vždy zakončeno zkouškou z alespoň tří předmětů a obhajobou závěrečné práce. Totéž platí i pro Fakultu strojní ČVUT.

Pro naše obory jsou akreditací stanoveny zkouškové okruhy:
Informační a automatizační technika:
- Automatické řízení a počítačové modely
- Prostředky automatického řízení
- Informatika

Přístrojová a řídicí technika:
- Teorie a modely automatického řízení
- Technické prostředky automatického řízení
- Inženýrská informatika a projektování řídicích systémů

Přístrojová a řídicí technika (zaměření optomechanika):
- Teorie a modely automatického řízení
- Konstrukce a technologie přístrojové techniky
- Vlnová optika

Biomechanika a lékařské přístroje
- Biomechanika člověka
- Optika
- Konstrukce přístrojů

U doktorských programů se okruhy určují individuálně podle zaměření práce.

Na lokálních stránkách najdete pokyny k napsání závěrečné práce.