Lorenc2

Jan Lorenc: Rozpoznávání obrazu v okolí robotické ruky pro účely lokalizace hledaného předmětu