Odborný životopis

Vzdělání:

 • 2012, Doc. , Fakulta strojní ČVUT , obor Řízení strojů a procesů,

  (habilitační práce: Research Setup for Special Purpose Permanent Magnet Synchronous Machines,
  habilitační teze: Stability issues of electromechanical systems with high-speed permanent magnet machines)

 • 2008, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT , obor Technická kybernetika

  (dizertační práce: Nové metody pro určení okamžité úhlové rychlosti zpracováním analogového signálu)

 • 2003, Ing., Fakulta strojní ČVUT , obor Přístrojová a řídicí technika
 • 1997, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha, obor Automatizační technika

Profesionální dráha:

 • 2003 – dosud, Ústav přístrojové a řídicí techniky (odbor elektrotechniky), Fakulta strojní, ČVUT v Praze.

Studijní pobyty:

 • 2006 – (4 měsíce) –Laboratoire de Mécanique Appliquée, Université de Franche-Comté, Besancon, Francie

Jazyky:

 • Francouzština – DALF C1
 • Angličtina – TOEIC 970 bodů (C1)
 • Němčina – maturita