Novák Martin - Nabídka zadání pro Projekt II

Název Vedoucí práce Rok zadání Aktivní nebo archivní projekt?
Dokončení 3D tiskárny 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
2 014 Vyřešený nebo stažený projekt - nenabízet
Diagnostika strojů ve vertikální kotoučové mlínici 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
2 018 Aktivní projekt - nabízet
Akustická kamera 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
2 015 Vyřešený nebo stažený projekt - nenabízet
Aktivní magnetické ložisko 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
2 014 Vyřešený nebo stažený projekt - nenabízet
5 osý souřadnicový měřicí stroj 
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
2 015 Vyřešený nebo stažený projekt - nenabízet