Department of Instrumentation and Control Engineering

Informace k SZZ září 2022

Důležité termíny:

  • Odevzdání diplomové nebo bakalářské práce – do 12. 8. 2022
  • Termín obhajob – 5. a 6. 9. 2022

Bakalářské nebo diplomové práce je možné odevzdávat:

  • v týdnu od 1. srpna paní Zuzaně Sedlecké, kancelář č. 321,
  • v týdnu od 8. srpna paní ing. Roušarové, kancelář č. 415, nejlépe mezi 10:00 a 12:00. 

Odpoledne/večer ing. Vladimíru Hlaváčovi je možné práci odevzdat jen v pondělí a v pátek cca od 14:00 do 18:00 nebo po domluvě.

Před odevzdáním si zkontrolujte podpis prohlášení o autorství. Dále má být součástí originálu práce originál zadání a pdf textu má být přiložen znovu v elektronické podobě (archivace nezávislá na počítačové síti). Místo SD karty stále stačí CD nebo DVD. Podrobné informace na http://iat.fs.cvut.cz/dp/ .