Department of Instrumentation and Control Engineering

Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Ná stránce Státní zkoušky byly aktualizovány tématické okruhy státních závěrečných zkoušek pro studiní program Automatizační a přístrojová technika.