Department of Instrumentation and Control Engineering

Vypsání předmětu Technická měření 2372083 v letním semestru akademického roku 2011/2012

Oznamujeme, že v případě dostatečného zájmu posluchačů bude v LS 2011/2012 (B112) vypsán předmět Technická měření 2372083 (1+2; 3 kr., kz).
Vzhledem k tomu, že minimální počet studentů předmětu TEM je pro LS stanoven na 20, nebude při počtu zapsaných studentů menším než 20 výuka realizována. Rozhoduje počet studentů zapsaných v KOSu ke dni 10.2.2012. Již zapsaní studenti budou o případném zrušení předmětu informováni prostřednictvím e-mailu z KOSu.
Navržený termín cvičení: středa 12:30 (po dohodě lze přesunout).

Další informace na http://www.fs.cvut.cz/tem.

Zveřejněno:
Příloha: 12_02.pdf