Department of Instrumentation and Control Engineering

Druhý zápis předmětů 2141005 a 2141006 Mikropočítače a aplikace v letním semestru akademického roku 2011/2012

Oznamuji, že posluchači, kteří z nějakých důvodů neabsolvovali v akademickém roce 2010/11 předmět Mikropočítače a aplikace (2141005 nebo 2141006) zapíší náhradní předmět Mikroelektronika 2141091 (2+1, z, zk, 2 kr.). Nezaměňte prosím tento předmět s předmětem 2142008!

Zveřejněno:
Příloha: 12_03.pdf