Department of Instrumentation and Control Engineering

Vyhláška 1/2014 o termínech v souvislosti se SZZ v červenci

Z důvodu upřesnění termínů ohledně odevzdávání diplomových a bakalářských prací zveřejňujeme závaznou vyhlášku ústavu. Metodika nově předpokládá, že student sám nahraje (=upload) celou práci v pdf a anotaci/abstract do KOSu a vedoucí zde práci potvrdí. V přiloženém souboru naleznete text vyhlášky č.1/2014 ústavu 12110 a také výstupní list, o kterém se vyhláška zmiňuje (je ke stažení na adrese http://intranet.cvut.cz/…ty/formulare , poslední položka seznamu žádostí).

Autor: 
hlavavla