Department of Instrumentation and Control Engineering

Vypsání předmětu Technická měření 2372083 v letním semestru akademického roku 2012/2013

Oznamujeme, že v případě dostatečného zájmu posluchačů bude v LS 2012/2013 (B122) vypsán předmět Technická měření 2372083 (1+2; 3 kr., kz).
Vzhledem k tomu, že minimální počet studentů předmětu TEM je pro LS stanoven na 20, nebude při počtu zapsaných studentů menším než 20 výuka realizována. Rozhoduje počet studentů zapsaných v KOSu ke dni 10. 2. 2013. Již zapsaní studenti budou o případném zrušení předmětu informováni prostřednictvím e-mailu z KOSu.

Předběžný termín výuky:
přednášky – středa 9:00–10:30 (v anglickém jazyce – společně s předmětem E372080, 2+2, 4 kr.)
laboratorní cvičení – středa 12:30 (po dohodě lze přesunout) Více podrobností na http://www.fs.cvut.cz/tem.

Příloha:  13_02.pdf