Department of Instrumentation and Control Engineering

Odbor elektrotechniky

Odbor: 12114

Odborné zaměření odboru směruje do více oblastí, společným jmenovatelem všech je návrh nebo využití nějakého elektronického nebo elektrického zařízení. Věnujeme se např. návrhu unikátních měřicích a řídicích zařízení ať už s mikroprocesory nebo bez, návrhu plošných spojů vyvíjených zařízení, jejich software, návrhu výkonové elektroniky, výpočtům systémů s elektrickými pohony atd. Zabýváme se také řídicími algoritmy pro řízení vysokorychlostních elektrických synchronních strojů s permanentními magnety a elektrických pohonů obecně. Velká část kapacity odboru je věnována výuce základů elektrotechniky pro strojaře v bakalářském studiu, ročně se jedná o přibližně 500 studentů jen v těchto základních předmětech.

Více o historii odboru můžete najít zde.

Odbor elektrotechniky
Odbor elektrotechniky – léto 2020 – zleva Ing. Lukáš Novák, Doc. Papežová, Ing. Dušek, Doc. Martin Novák, Ing. Zdeněk Novák, Sedlecká, Ing. Krofta, Ing. Straka, Ing. Sivkov