Department of Instrumentation and Control Engineering

Odbor přesné mechaniky

Odbor: 12136

Náplní oboru je především prohlubování, rozvoj a aplikace teoretických znalostí přesného strojírenství a to zejména prostřednictvím realizace konstrukcí optomechanických a přesných mechanických zařízení a přístrojů, včetně specielních technologií využívaných při produkci přístrojové techniky i využití optoelektroniky. Náš výzkum se týká oblastí mikroobrábění, aplikací vlnové a klasické optiky, a holografie v přístrojových systémech. Synergií znalostí v těchto oborech vznikají na našem odboru unikátní měřicí zařízení se světově špičkovými parametry, např. zařízení pro měření prostorově proměnné reflektance materiálů, miniaturní oční endoskop, teleskop pro fotografování zatmění slunce, zařízení pro měření vlhkosti vzduchu na principu absorpce infračerveného záření apod. V našem výzkumu spolupracujeme s řadou dalších podniků a organizací, jako například s podniky Meopta Optika s.r.o. – vývoj diagnostických metod a justážních systémů optiky, SQS Vláknová optika a.s. – vývoj a numerická simulace osvětlovačů pro vláknové aplikace, Stavus a.s. – vývoj optických a detekčních systémů, ale také s akademickou sférou jak v ČR, např. Ústav přístrojové techniky AV. ČR, v.v.v.i., tak i v zahraničí, například CERN – projekt OSQAR nebo JIRN Dubna.

Více o historii odboru můžete najít zde.